Regulamin szkoły pływania „Mały Pływak”

 1. Rodzice lub opiekunowie podpisują oświadczenie, iż lekarz nie stwierdził żadnych przeciwwskazań do udziału mojego dziecka w zajęciach na basenie. Wysłanie zgłoszenia równoznaczne jest z akceptacją regulaminu pływalni i Szkoły Rozwoju Rośniemy Razem Mały Pływak.
 2. Warunkiem zapisu i uczestnictwa w kursie jest wniesienie ustalonej opłaty.
 3. Zajęcia odbywają się w trzech cyklach po 10 spotkań.
 4. Czas trwania jednostki lekcyjnej to 30 min. Czas przebywania na basenie to 1h (przygotowanie do zajęć i czas po zajęciach to 30 min.)
 5. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu o ustalonej godzinie w grupach 10 - osobowych.
 6. Osoby uczestniczące w zajęciach muszą być zdrowe.
 7. W zajęciach na basenie uczestniczy dziecko z jednym rodzicem. Osoba towarzysząca może przebywać na terenie niecki basenowej po przebraniu się w spodenki, koszulkę i klapki.
 8. Dzieci obowiązują specjalne pieluchy do pływania.
 9. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie basenu są zobowiązane stosować się do poleceń prowadzącego
 10. Rodzice lub prawni opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje dzieci podczas trwania zajęć oraz w czasie przebywania na terenie basenu.
 11. Organizator kursu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na basenie.
 12. „Mały Pływak” zastrzega możliwość wprowadzania zmian w regulaminie podczas trwania kursu.
 13. W przypadku rezygnacji z kursu następuje zwrot pieniędzy za nie odbyte zajęcia. Rezygnację należy zgłosić najpóźniej do drugiego dnia (włącznie) po odbytej pierwszej lekcji kursu. Prosimy o poinformowanie nas e -mailem i wtedy otrzymują państwo zwrot pieniędzy (minus koszt jednej lekcji).
 14. W przypadku nieobecności na zajęciach, organizator nie dokonuje zwrotu wpłat. W sytuacji udokumentowanej choroby dziecka, istnieje możliwość odrobienia ćwiczeń (maksymalnie 1 lekcje)
 15. W sytuacjach losowych np. zamknięcie pływalni, choroba instruktora występuje możliwość odwołania zajęć, o czym uczestnicy zostaną poinformowani e-mailem lub sms-em, a zajęcia będą odrobione w innym terminie.
 16. Rodzic lub opiekun (uczestnik kursu) wyraża zgodę na zamieszczanie na stronie szkoły pływania „Mały Pływak” zdjęć i filmów wykonanych na zajęciach oraz na otrzymywanie na swój adres e-mail informacji od organizatora kursu.
 17. W trakcie trwania zajęć obowiązuje zakaz robienia zdjęć i kręcenia filmów.
Mały Pływak

Mały Pływak